Leer in 4 stappen uw factuur betwistenU krijgt een factuur voor een geleverde prestatie maar u gaat hier niet mee akkoord. Wat kunt u dan doen om deze factuur te betwisten en op welke manier kunt u daarvoor stappen ondernemen?

Er zijn verschillende redenen waarom u een factuur zou willen protesteren of betwisten. Een van de meest voorkomende is dat de geleverde diensten of werken niet volledig of gebrekkig werden uitgevoerd. Daarnaast kan het ook zijn dat u producten aankocht, maar dat deze beschadigd waren of onvolledig afgewerkt werden. Een andere vaak voorkomende reden is dat de vermelde bedragen of hoeveelheden op de factuur simpelweg niet kloppen.

Wanneer u niet tevreden bent met de geleverde prestaties of goederen van een leverancier, kunt u de ontvangen factuur betwisten of protesteren. Dat betekent dat u er niet mee akkoord gaat en dus niet overgaat tot de betaling ervan. Om een factuur te betwisten is het raadzaam om dit zo snel mogelijk te doen na de ontvangst ervan. Want als er op korte termijn niet gereageerd wordt op een factuur, kan dit beschouwd worden als een stilzwijgende aanvaarding en gaat men ervan uit dat er geen protest is. Hoe meer tijd er zit tussen het ontvangen van de factuur en het protest, hoe kleiner uw geloofwaardigheid en hoe kleiner de kans op succes.

Aan de hand van deze stappen leert u uw factuur betwisten:

  1. Een factuur betwisten kan schriftelijk gebeuren zowel via e-mail als via brief. In principe kan de betwisting van een factuur ook telefonisch gebeuren. Dit wordt echter afgeraden aangezien men in dat geval geen enkel bewijs heeft dat de conversatie heeft plaatsgevonden.

  2. In sommige gevallen, wanneer het bijvoorbeeld gaat over meerdere tekortkomingen (bv. meerdere facturatiefouten), kunt u best overgaan tot het versturen van een aangetekende brief. Dit wordt ook wel ‘formeel protesteren’ genoemd.

  3. Bij een protest is het belangrijk om duidelijk te motiveren waarom u niet akkoord gaat en op welke exacte delen van de factuur uw protest betrekking heeft. Als er slechts een deel van de facturatie verkeerd genoteerd is, is het raadzaam om het juiste deel wél te betalen. Dit getuigt van bereidwilligheid en zal extra daadkracht geven aan je protest.

  4. Wanneer u een aanmaning ontvangt voor een geprotesteerde factuur die u nog niet betaald hebt, laat dan opnieuw van u horen. Ook tegen een aanmaning kunt u protesteren. In dergelijke gevallen is het raadzaam om ook steeds een kopie van het factuurprotest bij te voegen als extra bewijsvoering.

    Dit blogartikel is direct van toepassing op handelsrecht en incassorecht. Indien u vragen zou hebben met betrekking tot uw specifieke situatie rond dit artikel, kunt u steeds contact opnemen met ons kantoor. Wij volgen de wetgeving en rechtspraak op de voet om u volledig te kunnen informeren.

Heeft u nood aan een advocaat regio Turnhout?

Contacteer ons

In de kijker

Ontvang als eerste ons ​​​​​​​laatste nieuws per mail