Wat kost een gerechtelijke procedure?Wat kost een gerechtelijke procedure? Of wat kan het kosten? We zetten het even voor u op een rijtje.

Meestal wordt een procedure ingeleid door een dagvaarding, die aan de tegenpartij wordt betekend door een deurwaarder. Die kost ligt gemiddeld tussen de 150 en 300 euro. De tarieven van gerechtsdeurwaarders zijn wettelijk bepaald. 

Rolrecht

Meestal moet u ook rolrecht betalen. Dat is een belasting van de Belgische staat op de inschrijving van een zaak op de rol van een rechtbank. Ook deze tarieven zijn wettelijk vastgelegd:

  • Vredegerecht en Politierechtbank – 50 euro
  • Rechtbank van eerste aanleg en Ondernemingsrechtbank – 165 euro
  • Hof van Beroep – 400 euro
  • Hof van Cassatie – 650 euro

Voor procedures bij de arbeidsrechtbank en insolventieprocedures bij de ondernemingsrechtbank hoeft u geen rolrechten te betalen.

Voorts bent u een bijdrage verschuldigd voor het ‘Fonds tot Begroting van de Juridische Tweedelijnsbijstand’. Deze bijdrage bedraagt 20 euro en is vooraf te betalen. Wie de procedure opstart, schiet dit bedrag voor.

Rechtsplegingsvergoeding

Laat u zich bijstaan door een advocaat, dan kunt u aanspraak maken op een rechtsplegingsvergoeding (RPV), dat is een forfaitaire, gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van uw advocaat. Dat bedrag wordt bepaald aan de hand van wettelijk vastgelegde tarieven die zijn ingedeeld volgens de waarde van een geschil. De bij wet vastgelegde minima en maxima werden op 1 juni van dit jaar voor het laatst aangepast.

Als de rechtbank deskundigenonderzoek en getuigenverhoor oplegt, brengt dat ook gerechtskosten met zich mee. Wie hierbij het meest gebaat is, moet deze kosten voorschieten.

Zoekt u een advocaat in de ruime regio Turnhout?

Contacteer ons

In de kijker

Ontvang als eerste ons ​​​​​​​laatste nieuws per mail