Dienstenwet

Dienstenwet

TUCHTRECHTELIJKE BEROEPSORGANISATIE

Al onze advocaten zijn lid van onder meer de balie van Antwerpen, afdeling Turnhout. De balie van Antwerpen, afdeling Turnhout is op haar beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies, met zetel te 1000 Brussel, Staatsbladsstraat 8 (zie: www.advocaat.be) die de dertien Nederlandstalige balies van België vertegenwoordigt.

Het bestuur van de balie wordt waargenomen door de stafhouder en de Raad van de Orde.

De stafhouder wordt verkozen door de advocaten van het arrondissement en bekleedt de functie voor een periode van twee jaar.

De stafhouder heeft onder meer de volgende taken:

  
  •  
  • Vertegenwoordiging van de balie in binnen- en buitenland.
  • Bemiddeling en tussenkomst in geschillen tussen advocaten en cliënten, tussen advocaten en rechters, en tussen advocaten onderling.
  • Toezien op de toepassing van de deontologie.
  • De maandelijkse vergaderingen van de Raad van de Orde organiseren.
  • Waarnemen van het dagelijks bestuur en beheer van de baliewerking.
  •  

DEONTOLOGIE EN REGLEMENTEN

Advocaten dienen in de uitoefening van hun beroep verschillende reglementen te respecteren en zijn onderworpen aan een specifieke deontologie. Deze kan men hier terugvinden.

KLACHTEN

Neem contact op met uw advocaat en geef uiting aan uw ontevredenheid. In veel gevallen is dit voldoende om het probleem op te lossen en het vertrouwen te herstellen.

Helpt dit niet of wenst u dit niet te doen, kan u contact opnemen met LIGECA, de Ombudsdienst voor consumentengeschillen in de advocatuur (www.ligeca.be) of schrijf dan naar de stafhouder op het volgende adres:

STAFHOUDER BALIE ANTWERPEN

Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20/15, 2000 Antwerpen
Tel: 014/42.22.77
E-mail: infoturnhout@balieprovincieantwerpen.be

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Onze advocaten zijn elk individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 2.500.000 EUR. De advocaten informeren de cliënten dat voor de specifieke behandeling van de betreffende zaak, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits betalen van een bijkomende premie.

De verzekering werd afgesloten bij AMLIN EUROPE, Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel.

Deze informatie wordt aan het cliënteel verstrekt om te voldoen aan de bepalingen van de Dienstenwet van 26 maart 2010.

In de kijker

Ontvang als eerste ons ​​​​​​​laatste nieuws per mail