De nieuwe wet op de rechtsbijstandverzekering: wat verandert er voor u?In september 2019 ging de nieuwe wet op de rechtsbijstandverzekering van start. Een rechtsbijstandverzekering is een niet-verplichte verzekering, maar is vaak al bij andere verzekeringen (zoals een brandverzekering, autoverzekering en familiale verzekering) te nemen als optie. In deze gevallen gaat het om een beperkte verzekering. De nieuwe wetswijziging handelt hier enkel over een aparte rechtsbijstandverzekering die uitgebreider is en een ruimere dekking biedt.

Bij een rechtsbijstandverzekering betaal je een premie die je recht geeft op juridisch advies maar ook op bijstand om een geschil minnelijk te regelen. Daarnaast dekt de premie ook de vergoeding van expertisekosten die in sommige gevallen doorslaggevend kunnen zijn in een bewijsvoering. Zo worden in het geval van een eventueel proces de kosten en erelonen van advocaten per prestatie alsook de gerechtskosten, gedekt door de rechtsbijstandverzekering.

Hierbij kan de advocaat zelf kiezen of hij zich aan de maximumbedragen van erelonen houdt die vastgelegd zijn in het Koninklijk Besluit. Indien hij dit niet doet, dient zijn cliënt geïnformeerd te worden dat elke overschrijding van die maximumbedragen door de cliënt gedragen wordt. In principe zijn de overschrijdingen hiervan ten laste van de verzekerde, tenzij de verzekeraar akkoord is die ten laste te nemen.

Concreet houdt de nieuwe wetswijziging in dat de verzekerde vanaf het aanslagjaar 2020 kan rekenen op een belastingvermindering voor de betaalde premie. Deze premie is echter begrensd tot een bedrag van € 310. Op dit bedrag wordt door de fiscus een vermindering toegepast van 40 %, waardoor u maximaal € 124 aan belastingvermindering kunt terugkrijgen. Om hierop aanspraak te kunnen maken moet in de polis expliciet vermeld staan dat aan de minimale voorwaarden is voldaan.

Enkele kenmerken van dergelijke polis zijn de wachttijd, de franchise en de te verzekeren personen. Zo is er bij het afsluiten van de polis een wachttijd voorzien van één, drie of vijf jaar. Voor geschillen rond personen-en familierecht, fiscaal recht, verbintenissenrecht en erfrecht bedraagt de wachttijd één jaar. Voor contractuele geschillen, zoals het bouwen of restaureren van onroerend goed, wordt een wachttijd van vijf jaar voorzien en bij bijvoorbeeld echtscheidingsgeschillen bedraagt de wachttijd drie jaar.

De verzekeraar mag in een franchise (eigen bijdrage) van maximum 250 euro per schadegeval voorzien, behalve bij bemiddeling of verzoening. Enkel verzekeringen die individueel worden afgesloten, komen in aanmerking voor deze belastingvermindering.

Het doel van de wetswijziging is de toegang tot hoven en rechtbanken voor de burger te vergemakkelijken. Wanneer de verzekeringsnemer een rechtsbijstandverzekering afsluit, zijn ook de personen die bij hem inwonen én op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, gedekt door de verzekering.

Heeft u nood aan een advocaat regio Turnhout?

Indien u vragen zou hebben over uw specifieke situatie rond dit artikel, kan u steeds contact opnemen met ons kantoor. Wij volgen de wetgeving en rechtspraak op de voet om u volledig te kunnen informeren.

Contacteer ons

In de kijker

Ontvang als eerste ons ​​​​​​​laatste nieuws per mail