Is een voortgezet verblijf mogelijk na het verbreken van de relatie?Wanneer je een relatie hebt met iemand met de Belgische nationaliteit, zullen je familieleden de eerste vijf jaar moeten bewijzen dat de voorwaarden tot gezinshereniging steeds vervuld zijn. Wanneer dat niet het geval is, kan de Dienst Vreemdelingenzaken de verblijfskaart intrekken. 

Er kan dus een einde komen aan je verblijfsrecht wanneer je binnen de periode van vijf jaar voorwaardelijk verblijf een einde maakt aan de relatie. In de volgende gevallen wordt je verblijfsrecht dus beëindigd:

  • je beschikt niet meer over voldoende stabiele bestaansmiddelen;
  • je Belgische echtgeno(o)te of partner verlaat België of overlijdt (let op: er bestaat een uitzondering voor schoolgaande kinderen);
  • scheiding of ontbinding van het huwelijk;
  • gevaren voor de openbare orde of nationale veiligheid;
  • gevaren voor de volksgezondheid.

Uitzonderingen 

Er bestaan ook uitzonderingen op het beëindigen van je verblijfsrecht. Deze uitzonderingen zijn van toepassing in de volgende gevallen:

  • wanneer je Belgische partner België verlaat of overlijdt en je gemeenschappelijke schoolgaande kinderen in België hebt, verlies je het verblijfsrecht niet. Je bent dan ouder die bewaring heeft van de kinderen. 
  • wanneer je huwelijk of relatie beëindigd wordt en je relatie bij de start van de gerechtelijke procedure minstens drie jaar heeft geduurd.   

Op zoek naar een expert in vreemdelingenrecht? 

Maak nu een afspraak met Stappers Advocaten

In de kijker

Ontvang als eerste ons ​​​​​​​laatste nieuws per mail