Heb je het recht om te werken bij gezinshereniging?Wanneer je voor gezinshereniging in België bent, zal je misschien ook wel aan de slag willen gaan om een inkomen te verkrijgen. Heb je echter altijd het recht om te werken bij gezinshereniging? Ontdek hier de voorwaarden waaraan je moet voldoen om aan de slag te gaan bij gezinshereniging. 

Familielid van een Belg of Unieburger

Als familielid van een Belg of Unieburger mag je werken als werknemer of als zelfstandige. Je hebt in dit geval geen gecombineerde vergunning, arbeidskaart of beroepskaart nodig. Dit geldt voor echtgenoten, (klein)kinderen jonger dan 21 jaar, (klein)kinderen ouder dan 21 jaar die ten laste zijn van een Belg of ouders van een minderjarige Belg of Unieburger. Als ‘ander familielid’ zal je in het bezit moeten zijn van een F of F+ kaart om vrijgesteld te worden van een gecombineerde vergunning. 

Familielid van een derdelander met een onbeperkt verblijfsrecht

Je kan werken in België als je een verblijfsrecht hebt verkregen als familielid van een derdelander met onbeperkt verblijfsrecht. Als je een verblijfsaanvraag hebt gedaan in België mag je werken zonder een gecombineerde vergunning vanaf dat je een A kaart of een Bijlage 15 in afwachting van je A kaart hebt gekregen. 

Als je een verblijfsrecht van onbepaalde duur hebt gekregen, ben je ook vrijgesteld van een gecombineerde vergunning en mag je dus ook werken. 

Familielid van een derdelander met een beperkt verblijfsrecht

Ook als je familielid bent van een derdelander met een beperkt verblijfsrecht kan je in bepaalde gevallen werken. Dat is bijvoorbeeld bij een verblijfsaanvraag vanuit wettig verblijf in België of bij een verblijfsaanvraag in België bij buitengewone omstandigheden. 

Let er wel op dat je niet vrijgesteld kan worden van een gecombineerde vergunning als je familielid bent van een student. Dat gaat wel bij een student die na zijn of haar studie een zoekjaar bekomen heeft. 

Op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht in Turnhout? 

Advocatenkantoor Stappers is gespecialiseerd in verscheidene rechtsgebieden zoals verkeersrechtschaderechtstrafrechtincassorecht en handelsrecht

Maak nu een afspraak

In de kijker

Ontvang als eerste ons ​​​​​​​laatste nieuws per mail