Hoe je onbetaalde facturen van failliete klant soms kan invorderen bij bestuurder(s)Blijven alle openstaande facturen na het faillissement van je klant onbetaald? Niet altijd. In bepaalde gevallen kan je één of meer bestuurders van de failliete vennootschap daarvoor persoonlijk aanspreken.

Elke vennootschap is namelijk wettelijk verplicht aangifte te doen van faillissement binnen een maand nadat zij op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en haar krediet is geschokt. Veel bestuurders geven daar echter niet tijdig gevolg aan. De doodstrijd van het bedrijf wordt daardoor dikwijls nog diverse maanden verlengd, ten koste van leveranciers die leveringen en/of diensten blijven verrichten.

Bestuursfout én misdrijf

De bestuurder van zo’n virtueel failliete vennootschap begaat niet enkel een bestuursfout, maar ook een misdrijf. In de strafwet is er namelijk een strafrechtelijke sanctie voorzien bij een laattijdige aangifte van het faillissement om de faillietverklaring uit te stellen.

Voor de schade die het gevolg is van deze fout, kan de bestuurder persoonlijk worden aangesproken. Dat gaat onder meer over onbetaalde facturen voor leveringen die werden verricht toen de vennootschap het faillissement al had moeten aanvragen.

Virtueel faillissement? Check het!

Als schuldeiser van een failliete vennootschap kan je dus best altijd nagaan of er bij de bestelling of levering al sprake was van een ‘virtueel faillissement’. De op te vragen beslagberichten of curator kunnen hierover meer informatie verstrekken. En als dit virtueel faillissement wordt bevestigd, kan je één of meerdere bestuurders van de vennootschap daarover aanspreken. Je kan ook een strafklacht neerleggen wegens het verzuim tijdig over te gaan tot aanvraag van het faillissement. Bevestigt het strafonderzoek dit verzuim, dan kan je de onbetaalde facturen vorderen van de bestuurders die in de fout gingen.

Hulp nodig bij het invorderen van facturen bij een 'virtueel' failliete klant?

Contacteer ons

In de kijker

Ontvang als eerste ons ​​​​​​​laatste nieuws per mail