Voor deze verkeersovertredingen kan je een rijverbod krijgenDe meeste verkeersovertredingen worden bestraft met een boete, maar in sommige gevallen kan de overtreding voldoende ernstig zijn dat je een rijverbod krijgt. Je mag dan voor een bepaalde periode (of in uitzonderlijke gevallen zelfs levenslang) niet meer met een voertuig de openbare weg op. Dit zijn de verkeersovertredingen waarvoor je een rijverbod kan krijgen. 

Niet-verplicht rijverbod

Eerst en vooral moeten we het onderscheid maken tussen een niet-verplicht en een verplicht rijverbod als straf. In de wegenverkeerswet staan zes gebeurtenissen waarbij een rechter ervoor kan kiezen om een rijverbod uit te vaardigen. Belangrijk hier is om op te merken dat de rechter in dit geval niet verplicht is om een rijverbod uit te spreken, maar in de praktijk zal een rechter toch sneller neigen om wel te kiezen voor een rijverbod. 

Enkele voorbeelden waarbij niet-verplicht rijverbod kan uitgesproken worden:

  • Rijden bij intoxicatie, aanzet tot dronken sturen, rijden bij gebruik van verdovende middelen of bij niet tijdig inleveren van het rijbewijs na een rijverbod
  • Een overtreding van de 2e of 3e graad
  • Een snelheidsovertreding waarbij de toegelaten snelheid met meer dan 30 kilometer per uur en minder dan 40 kilometer per uur overschreden wordt. 

Verplicht rijverbod

Wanneer de overtreding voldoende ernstig is, zal de rechter meteen een verplicht rijverbod uitvaardigen

Dat is het geval bij de volgende 7 overtredingen:

  • Overtredingen van de 4e graad
  • Vluchtmisdrijf na een ongeval met doden of gewonden 
  • De afspraken van een alcoholslot niet naleven
  • Snelheidsovertredingen in de bebouwde kom van meer dan 30 kilometer per uur te snel
  • Snelheidsovertredingen op autowegen en autosnelwegen van meer dan 40 kilometer per uur te snel
  • Dronken rijden
  • Rijden na intrekking van rijbewijs of bij een eerder opgelegd rijverbod

Op zoek naar een advocaat in Turnhout? 

Advocatenkantoor Stappers is gespecialiseerd in verscheidene rechtsgebieden zoals verkeersrechtschaderechtstrafrechtincassorecht en handelsrecht

Maak nu een afspraak

In de kijker

Ontvang als eerste ons ​​​​​​​laatste nieuws per mail