Wat als mijn gezinsherenigingsaanvraag afgewezen wordt?Wanneer je herenigd wilt worden met een Belgische echtgenoot, zal je bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een aanvraag moeten indienen. Hierbij worden verschillende zaken nagekeken: bijvoorbeeld of je op het opgegeven adres woont. Wanneer je niet aan de voorwaarden voldoet, zal je aanvraag geweigerd worden. Wat doe je dan? 

De DVZ zal binnen de 6 maanden na aanvraag beslissen of ze je verblijfsrecht erkennen. Wanneer je aan alle voorwaarden voldoet mag de DVZ je aanvraag niet afkeuren. Toch bestaan er enkele uitzonderingen waar een weigering wel kan voorkomen. Dat is wanneer: 

  • je fraude pleegde (bijvoorbeeld door een schijnhuwelijk) 
  • je een gevaar bent voor de openbare orde of nationale veiligheid 
  • je een gevaar bent voor de volksgezondheid 

Mijn aanvraag is afgewezen: wat nu? 

Wanneer je aanvraag niet goedgekeurd wordt, krijg je een zogenaamde bijlage 20. Dat is een formulier waarin men kan aantonen dat je niet aan de voorwaarden voldoet om verblijfsrecht te krijgen. De DVZ kan je vervolgens ook een bevel geven om het grondgebied te verlaten

Je kan de beslissing van de DVZ echter betwisten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Als je geen beroep instelt, zal je het land moeten verlaten. Wanneer je tegen de beslissing in beroep wilt gaan, neem je het beste een gespecialiseerde advocaat in de arm om je zaak tet behandelen. 

Juridisch advies nodig voor gezinshereniging? 

Advocatenkantoor Stappers is gespecialiseerd in verscheidene rechtsgebieden zoals verkeersrechtschaderechtstrafrechtincassorecht en handelsrecht

Maak hier een afspraak

In de kijker

Ontvang als eerste ons ​​​​​​​laatste nieuws per mail