Belgiëroute, wat is het en hoe werkt de procedure?De Belgische en de Nederlandse overheden pakken sinds 2015 de Belgiëroute aan. Dit om frauduleuze overstappen te voorkomen. Maar wat is dit juist en hoe werkt de procedure hiervan? 

Wat is de Belgiëroute?

De Belgiëroute, ook wel EU-route genoemd, is een legale en controversiële manier om regels inzake gezinshereniging of gezinsvorming te omzeilen. Vooral Nederlanders maken hier gebruik van om hun gezin terug te herenigen. In België zijn de regels voor gezinshereniging minder streng dan in Nederland. De minimumleeftijd ligt lager, de verblijfsvergunning is goedkoper en het vereiste minimuminkomen is minder hoog.

Als EU-burger heeft u de mogelijkheid om u te vestigen in een ander EU-land, al dan niet tijdelijk. De Belgiëroute is interessant wanneer u bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit hebt en uw partner of een ander familielid geen nationaliteit heeft van een EU-land.

Zo kan u even in België komen wonen, alvorens u na een aantal maanden weer naar Nederland kan afzakken. In de meeste gevallen gaat het om een tijdspanne van 6 maanden, maar er is niets vastgelegd over de minimale verblijfsduur.


Hoe werkt de procedure?

Wilt u gebruik maken van deze procedure, dan moeten er eerst een aantal zaken in orde gebracht of aangetoond worden. De persoon die een legaal verblijf heeft in de Europese Unie, moet getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of kunnen aantonen dat ze een duurzame relatie hebben met gelijkgestelde rechten. 

Deze Europese regels zijn trouwens niet alleen in België van toepassing, maar ook in alle andere EU-lidstaten. De Belgiëroute of EU-route kan in elke andere lidstaat uitgevoerd worden.

We raden u aan om beroep te doen op deskundige begeleiding bij de Belgiëroute. Een Belgische advocaat vreemdelingenrecht van Advocatenkantoor Stappers kan u hierbij helpen. Het is voor u gemakkelijker en voordeliger om de route vooraf te bepalen en uit te stippelen.

Bent u op zoek naar een advocaat inzake vreemdelingenrecht? 

Advocatenkantoor Stappers is ook gespecialiseerd in verscheidene rechtsgebieden zoals verkeersrechtschaderechtstrafrechtincassorecht en handelsrecht

Maak hier een afspraak

In de kijker

Ontvang als eerste ons ​​​​​​​laatste nieuws per mail